Trinac

Autostrada D4 to budowa nowej 27 kilometrowej autostrady między Jarovcami i Racą, która ma umożliwić łatwiejszy tranzyt ładunku oraz lepsze zarządzanie ruchem tranzytowym. Wpłynie ona również na bezpieczeństwo i płynność ruchu w Bratysławie (Słowacja) i okolicach. 

W ramach projektu budowany jest most nad rozlewiskiem Dunaju. Do budowy tego mostu nasza firma dostarcza 6 żurawi wieżowych. Dodatkową trudnością była konieczność opracowania koncepcji montażu i transportu żurawi za pomocą barki oraz skoordynowania i zapewnienia dojazdu operatorom do żurawi ze względu na rozlewiska i ciężko dostępny teren.


Zleceniodawca:
Konsocjum D4R7
Czas trwania projektu (od/do): 08.2018 – 05.2020
Miejsce realizacji projektu: Obwodnica Bratysławy Słowacja
Świadczone usługi: Wynajem żurawi wieżowych, zabezpieczenie operacji montażowo-demontażowych, obsługi operatorskiej i konserwatorskiej
Zastosowany sprzęt: Liebherr 280 EC-H; Potain MDT 302, 4xLiebherr 180 EC-H

Polityka prywatności     TRINAC GmbH

Copyright © 2020 TRINAC Polska