Trinac POLSKA

Trinac

Od miesiąca maja 2014 r. świadczymy usługi transportu pionowego na budowie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Projektowany budynek służyć będzie działalności badawczo – rozwojowej Politechniki Warszawskiej.

W miesiącu lipcu 2014 r. rozpoczęliśmy współpracę z firmą. Budimex S.A. w zakresie wynajmu żurawi wieżowych dla budowy kompleksu apartamentów zlokalizowanych przy ul. Szamockiej w Warszawie.

Przyjęty przez Kierownictwo Budowy bardzo napięty harmonogram realizacji projektu wymusza konieczność ścisłego dostosowania terminów montaży żurawi. Doświadczeni operatorzy realizują zadania podawania materiałów budowlanych, betonu i stali wyznaczone przez nadzór budowy.

Ze względu na fakt, iż oba pylony wykonywane były za pomocą ślizgu (24 h) konieczne było zastosowanie jak najmniejszej ilości kotwień bocznych. W tym celu zamontowane zostały żurawie Liebherr 180 EC-H w wersji wolnostojącej na wysokość 94,4m i 89,7 m, a następnie były kotwione tylko jeden raz do pylonu i podniesione do wysokośći 127,9 m i 123,8 m. Na czas trwania ślizgu (6 tygodni) zapewniony był serwis 24 h .

Przedmiotem projektu jest budowa nowej spalarni dla Krakowa o niezwykle skomplikowanym kształcie. Ze względu na fakt, iż główny wykonawca firma Posco podzleciła prace kilku różnym wykonawcom, konieczne było dopasowywanie żurawi do zaistniałego postępu prac i zapenienie ich bezkolizyjnej pracy. Najwyższy z żurawi Liebherr 500 HC ma wysokość 78 m pod hakiem.

Plac budowy Business Garden w Poznaniu został zlokalizowany w pobliżu funkcjonującego Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu. Okoliczność ta spowodowała konieczność dopasowania sylwetek żurawi wieżowych tak, by spełnić wymagania Kierownictwa Budowy oraz zapewnić bezpieczeństwo nadlatującym samolotom.

Realizowany projekt dotyczy budowy pylonu oraz kotła na terenie Papierni - Mondi Świecie.

Przedmiotem projektu była realizacja prestiżowej budowy w centrum Poznania – galerii handlowej zespolonej z dworcem kolejowym i dworcem autobusowym, obecnie funkcjonującej pod nazwą Poznań City Center. Ze względu na swoje umiejscowienie postępy prac na placu budowy śledzone były na co dzień przez tysiące osób korzystających z dotychczasowego dworca PKP.

W związku z koniecznością zapewnienia transportu pionowego dla budowy Instalacji odazotowania spalin i bardzo dużą kolizyjnością z istniejącymi na terenie EC Wrocław obiektami dobraliśmy dla naszego Klienta dwa żurawie z wychylnymi wysięgnikami.

Siedem naszych żurawi wyznaczonych zostało do pracy na budowie Warsaw Spire, najwyższego po Pałacu Kultury budynku w Warszawie.
Aktualnie pracują dwa najwyższe żurawie.

Polityka prywatności     TRINAC GmbH

Copyright © 2019 TRINAC Polska