Trinac POLSKA

Trinac

Przyjęty przez Kierownictwo Budowy bardzo napięty harmonogram realizacji projektu wymusza konieczność ścisłego dostosowania terminów montaży żurawi. Doświadczeni operatorzy realizują zadania podawania materiałów budowlanych, betonu i stali wyznaczone przez nadzór budowy.

Przedmiotem projektu jest budowa nowej spalarni dla Krakowa o niezwykle skomplikowanym kształcie. Ze względu na fakt, iż główny wykonawca firma Posco podzleciła prace kilku różnym wykonawcom, konieczne było dopasowywanie żurawi do zaistniałego postępu prac i zapenienie ich bezkolizyjnej pracy. Najwyższy z żurawi Liebherr 500 HC ma wysokość 78 m pod hakiem.

Budowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Projekt obejmował wznoszenie betonowych trybun stadionu (docelowo dla ok. 42 tys widzów) oraz budowę zadaszenia stadionu w części nad trybunami. Świadczyliśmy usługę wynajmu 5 sztuk żurawi wieżowych: Liebherr 550 EC-H – 4 sztuki, Potain MDT 222 – 1 sztuka, oraz obsługę operatorską dla żurawia wieżowego Peiner Terex SK-415 będącego własnością firmy będącej Generalnym Wykonawcą Inwestycji. Ponadto realizowaliśmy operacje od strony logistycznej (transporty, montaże, pomoc przy projektowaniu fundamentowania żurawi itp.). Jako rozszerzenie kontraktu należy traktować wypożyczenie windy towarowo-osobowej GEDA, która obsługiwała budowę ok. 2 miesiące.

Realizowany projekt dotyczy budowy pylonu oraz kotła na terenie Papierni - Mondi Świecie.

Wiosną 2011 roku Polimex-Mostostal rozpoczął budowę nowego skrzydła Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Ten historyczny budynek, stanowiący jedną z najstarszych polskich książnic, został ufundowany w 1829 roku przez hrabiego Edwarda Raczyńskiego i przez lata stanowił jedno z najważniejszych centrów kulturowych na terenach dawnego zaboru pruskiego.

W związku z koniecznością zapewnienia transportu pionowego dla budowy Instalacji odazotowania spalin i bardzo dużą kolizyjnością z istniejącymi na terenie EC Wrocław obiektami dobraliśmy dla naszego Klienta dwa żurawie z wychylnymi wysięgnikami.

Od końca 2011 roku dwa nasze żurawie wieżowe Liebherr 180 EC-H biorą udział w budowie wielopiętrowego budynku mieszkalnego przy ulicy Towarowej w Poznaniu.

Rozbudowa i modernizacja istniejącego Terminala 1 . Integracja Terminala 1 z Kompleksem Terminala Międzynarodowego T2. Głównym celem projektu jest wykonanie zintegrowanego systemu obsługi bagażu , wymiana dachu oraz budowa podziemnego tunelu pieszego , który połączy stację kolejową ze strefą T1 Terminala A.

Park businessowy o nazwie T-Mobile Office Park to zespół budynków które będą pełniły funkcję nie tylko biurową ale również usługowo-handlową.

Budowa Terminala Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu. Projekt obejmował wznoszenie betonowych ścian i stropów wznoszonego obiektu oraz fragmentarycznie stalowej konstrukcji dachu zawierającej liczne przeszklenia.

Polityka prywatności     TRINAC GmbH

Copyright © 2019 TRINAC Polska