Trinac

Ze względu na fakt, iż oba pylony wykonywane były za pomocą ślizgu (24 h) konieczne było zastosowanie jak najmniejszej ilości kotwień bocznych. W tym celu zamontowane zostały żurawie Liebherr 180 EC-H w wersji wolnostojącej na wysokość 94,4m i 89,7 m, a następnie były kotwione tylko jeden raz do pylonu i podniesione do wysokośći 127,9 m i 123,8 m. Na czas trwania ślizgu (6 tygodni) zapewniony był serwis 24 h .

Plac budowy Business Garden w Poznaniu został zlokalizowany w pobliżu funkcjonującego Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu. Okoliczność ta spowodowała konieczność dopasowania sylwetek żurawi wieżowych tak, by spełnić wymagania Kierownictwa Budowy oraz zapewnić bezpieczeństwo nadlatującym samolotom.

Realizowany projekt dotyczy budowy pylonu oraz kotła na terenie Papierni - Mondi Świecie.

Przedmiotem projektu była realizacja prestiżowej budowy w centrum Poznania – galerii handlowej zespolonej z dworcem kolejowym i dworcem autobusowym, obecnie funkcjonującej pod nazwą Poznań City Center. Ze względu na swoje umiejscowienie postępy prac na placu budowy śledzone były na co dzień przez tysiące osób korzystających z dotychczasowego dworca PKP.

W związku z koniecznością zapewnienia transportu pionowego dla budowy Instalacji odazotowania spalin i bardzo dużą kolizyjnością z istniejącymi na terenie EC Wrocław obiektami dobraliśmy dla naszego Klienta dwa żurawie z wychylnymi wysięgnikami.

Siedem naszych żurawi wyznaczonych zostało do pracy na budowie Warsaw Spire, najwyższego po Pałacu Kultury budynku w Warszawie.
Aktualnie pracują dwa najwyższe żurawie.

Rozbudowa i modernizacja istniejącego Terminala 1 . Integracja Terminala 1 z Kompleksem Terminala Międzynarodowego T2. Głównym celem projektu jest wykonanie zintegrowanego systemu obsługi bagażu , wymiana dachu oraz budowa podziemnego tunelu pieszego , który połączy stację kolejową ze strefą T1 Terminala A.

Przyjęty przez Kierownictwo Budowy bardzo napięty harmonogram realizacji projektu wymusza konieczność ścisłego dostosowania terminów montaży żurawi. Doświadczeni operatorzy realizują zadania podawania materiałów budowlanych, betonu i stali wyznaczone przez nadzór budowy.

Budowa Terminala Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu. Projekt obejmował wznoszenie betonowych ścian i stropów wznoszonego obiektu oraz fragmentarycznie stalowej konstrukcji dachu zawierającej liczne przeszklenia.

Przedmiotem projektu jest budowa nowej spalarni dla Krakowa o niezwykle skomplikowanym kształcie. Ze względu na fakt, iż główny wykonawca firma Posco podzleciła prace kilku różnym wykonawcom, konieczne było dopasowywanie żurawi do zaistniałego postępu prac i zapenienie ich bezkolizyjnej pracy. Najwyższy z żurawi Liebherr 500 HC ma wysokość 78 m pod hakiem.

Polityka prywatności     TRINAC GmbH

Copyright © 2020 TRINAC Polska