Trinac POLSKA

Trinac

Przyjęty przez Kierownictwo Budowy bardzo napięty harmonogram realizacji projektu wymusza konieczność ścisłego dostosowania terminów montaży żurawi. Doświadczeni operatorzy realizują zadania podawania materiałów budowlanych, betonu i stali wyznaczone przez nadzór budowy.

Budowa Spalarni obejmuje wznoszenie obiektów dla całej linii technologicznej obejmującej: proces odbioru śmieci, ich właściwego spalania oraz odbioru i składowania produktów ubocznych procesu spalania, które będą dalej przetwarzane w celu ich odsprzedaży.

Umiejscowienie tak wielu żurawi na jednym placu budowy wymaga opracowania stosownych instrukcji bezpieczeństwa ich współpracy.


Zleceniodawca:
Hochtief EfW Poznań s.c.
Czas trwania projektu (od/do): 06.2014 do 06.2015
Miejsce realizacji projektu: Poznań, ul. Gdyńska 54
Świadczone usługi: Wynajem żurawi wieżowych, zabezpieczenie operacji montażowo-demontażowych, obsługi operatorskiej i konserwatorskiej
Zastosowany sprzęt: 2 x Liebherr 280 EC-H, Potain MDT 302, Liebherr 91 EC, 2 x Liebherr 71 EC

Polityka prywatności     TRINAC GmbH

Copyright © 2019 TRINAC Polska