Trinac

Projekt Business Garden Wrocław to zespół nowoczesnych budynków biurowych, których budowa realizowana jest we Wrocławiu przy ul. Legnickiej
w 2 etapach.

Cztery pierwsze biurowce oddane zostały do użytku pod koniec 2016 r. Obecnie trwają prace kontynuujące projekt, efektem czego będzie powstanie kolejnych 6 budynków biurowo – usługowych. Jeden z nich będzie miał 15 kondygnacji, pozostałe 7. 

Mamy przyjemność uczestniczenia przy budowie kompleksu dostarczając na plac budowy 12 żurawi wieżowych.

Zleceniodawca: Hochtief Polska S.A.
Czas trwania projektu (od/do): 10.2017 – 03.2019
Miejsce realizacji projektu: Wrocław ul. Legnicka
Świadczone usługi: Wynajem żurawi wieżowych, zabezpieczenie operacji montażowo – demontażowych, obsługi operatorskiej i konserwatorskiej
Zastosowany sprzęt: 3 x Liebherr 280 ECH, 2 x Potain MDT 222, 1 x Wolffkran 5520.10, 1 x Wolffkran 7031, 3 x TEREX CTT 231, 2 x TEREX CTT 331

 

 

 

Polityka prywatności     TRINAC GmbH

Copyright © 2020 TRINAC Polska