Trinac POLSKA

Trinac

TRINAC Polska istnieje od 7 listopada 2000 roku. Firma założona została w Warszawie pod nazwą STREIF Baulogistik Polska.

Poniżej najważniejsze fakty z historii firmy:

 • 2016 - sprzedaż spółki STREIF Baulogistik Ukraina
 • 2015 - zmiana nazwy spółki na TRINAC Polska Sp. z o.o.
 • 2014 - restrukturyzacja Pionu Żurawi Samojezdnych
 • 2010 - utworzenie Pionu Żurawi Samojezdnych
 • 2009 - recertyfikacja SZJ wg ISO 9001:2008
 • 2006 - wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
 • 2005 - utworzenie spółki zależnej - STREIF Baulogistik Ukraina
 • 2003 - start projektu Złote Tarasy
 • 2001 - utworzenie Oddziału Południe w Krakowie
 • 2001 - utworzenie Oddziału Zachód w Poznaniu
 • 2000 - założenie spółki STREIF Baulogistik Polska Sp. z o.o.

TRINAC GmbH

Copyright © 2018 TRINAC Polska